Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Bioblioteka projektów
Zarządznie Usługami Zarządzanie strategiczne Zarządzanie Urzędem Dziennik Warto Wiedzieć Telewizja TV-T Biblioteka System Analiz Samorządowych Dobre Praktyki Samorządowy Lider Zarządzania KWRiST Mapa Projektów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt współfinansowany z Funduszy Norweskich.
Strona powstała w ramach projektu “Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektu predefiniowanego pt. "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" w ramach Programu Regionalnego współfinansowanego przez MF EOG 2009-2014, którego operatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.