Zarządzanie Urzędem

jst.org.pl Portal Wiedzy Samorządowej

Zarządzanie Urzędem

Sprawne zarządzanie operacyjne urzędem samorządowym zależy od kultury organizacyjnej w nim panującej, jego struktury organizacyjnej oraz poziomu jakości stosowanych procedur, a także stopnia zaangażowania lidera i członków zespołu oraz panującej atmosfery pracy. W tym serwisie będziemy prezentowali Państwu wiedzę z zakresu zarządzania operacyjnego, pochodzącą z realizowanych dla jst przez korporacje samorządowe projektów doradczych, zsynchronizowaną z informacjami z tego zakresu w innych serwisach portalu.

System zarządzania jakością

Pracownik samorządowy

Podobne dziedzinowo informacje znajdziesz także w pozostałych serwisach.